Persoonsgegevens
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Bankgegevens
Lidmaatschap


 *


*Wat is aangepast roeien?

Voorwaarden

Door aanmelding verklaart u dat het volgende van toepassing is:

  • Ik ben op de hoogte van de contributie.
  • Ik machtig hierbij de ZRZV, houder van bankrekeningnummer NL53RABO0160709768, tot het incasseren van contributiebedragen en evt. wedstrijdkosten. Incasso van de contributie vindt in 2 termijnen plaats (februari/maart en juli/augustus). Opzegging is mogelijkvoor het einde van de kennismakingstijd (2 maanden; aangepast roeien 3 maanden) en vervolgens jaarlijks per 1 januari (opzegging voor 1 dec.).
  • Ik (dan wel de minderjarige die ik aanmeld) kan zwemmen.
  • Ik ben in het bezit van een WA-verzekering.
  • Ik ben bereid vrijwilligerswerk te doen.
  • Afmelding geschiedt via: ledenadministratie@zrzv.nl

N.B. Deze aanmelding betreft inschrijving als lid. Voor een cursus moet u zich via het digitale cursusformulier aanmelden.